Zimbabwe data

Zimbabwe Round 6 codebook (2015)

Zimbabwe Round 6 codebook (2015)

Read more
Zimbabwe Round 6 data (2015)

Zimbabwe Round 6 data (2015)

Read more
Zimbabwe Round 5 codebook (2012)

Zimbabwe Round 5 codebook (2012)

Read more
Zimbabwe Round 4.5 data (2010)

Zimbabwe Round 4.5 data (2010)

Read more
Zimbabwe Round 4.5 codebook (2010)

Zimbabwe Round 4.5 codebook (2010)

Read more
Zimbabwe Round 4 survey technical information

Zimbabwe Round 4 survey technical information

Read more
Zimbabwe Round 4 data (2009)

Zimbabwe Round 4 data (2009)

Read more
Zimbabwe Round 4 codebook (2009)

Zimbabwe Round 4 codebook (2009)

Read more
Zimbabwe Round 3 data (2005)

Zimbabwe Round 3 data (2005)

Read more
Zimbabwe Round 3 codebook (2005)

Zimbabwe Round 3 codebook (2005)

Read more
Zimbabwe Round 2 data (2004)

Zimbabwe Round 2 data (2004)

Read more
Zimbabwe Round 2 codebook (2004)

Zimbabwe Round 2 codebook (2004)

Read more
Zimbabwe Round 1 data (1999)

Zimbabwe Round 1 data (1999)

Read more
Zimbabwe Round 1 codebook (1999)

Zimbabwe Round 1 codebook (1999)

Read more