Mali data

Mali Round 6 codebook (2015)

Mali Round 6 codebook (2015)

Read more
Mali Round 6 data (2015)

Mali Round 6 data (2015)

Read more
Mali Round 5 codebook (2012)

Mali Round 5 Codebook (2012).

Read more
Mali Round 4 survey technical information (2008)

Mali Round 4 survey technical information (2008)

Read more
Mali Round 4 data (2008)

Mali Round 4 data (2008)

Read more
Mali Round 4 codebook (2008)

Mali Round 4 codebook (2008)

Read more
Mali Round 3 data (2005)

Mali Round 3 data (2005)

Read more
Mali Round 3 codebook (2005)

Mali Round 3 codebook (2005)

Read more
Mali Round 2 codebook (2003)

Mali Round 2 codebook (2003)

Read more
Mali Round 2 data (2002)

Mali Round 2 data (2002)

Read more
Mali Round 1 data (2001)

Mali Round 1 data (2001)

Read more
Mali Round 1 codebook (2001)

Mali Round 1 codebook (2001)

Read more